Home » Geen VCA examens meer tot 1 Juni

Geen VCA examens meer tot 1 Juni

24-03-2020 om 16:00 uur is bekend geworden dat SSVV   (eigenaar van het VCA en SOG-stelsel) en VCA Infra dat alle examens per direct stilgelegd moeten worden.

SSVV is tot dit besluit gekomen op basis van de door regering gemelde aanscherping van de regels op 23-03-2020.

Dit uitstel geldt voor alle erkende examencentra van Nederland. Zodra wij meer informatie ontvangen, zullen we u informeren.

Wij steunen dit besluit, gezondheid gaat voor alles!

dispensatieregeling

SSVV neemt maatregelen voor degene voor wie B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SOG-petrochemie, SOG-steigerbouw verloopt na 12 maart.

Wat betekent dit precies

 • Diplomahouders van wie het
  diploma na 12 maart 2020 verloopt (of is verlopen), krijgen dispensatie
  voor een periode tot maximaal drie maanden nadat de overheid haar
  maatregelen op het gebied van sociale onthouding en fysiek afstand
  houden, intrekt. Op dit moment duren deze maatregelen nog minimaal tot
  en met 6 april 2020. Dit betekent dat de dispensatie geldt tot en met 6
  juli 2020. Tijdens deze periode mogen de diplomahouders tijdelijk met
  hun verlopen diploma blijven werken.
 • Deze regeling geldt ook voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven die binnen drie maanden na hun indiensttreding hun VCA-diploma moeten halen. Voorwaarde is wel dat een ervaren collega (met minimaal een VOL-VCA-diploma) hen bij het werk begeleidt tot het moment dat zij wél succesvol examenhebben kunnen doen.
 • Mensen die niet in de onder 1) en 2)
  genoemde groepen vallen, kunnen geen beroep doen op de
  dispensatieregeling. Zij zullen geduld moeten hebben tot examen doen
  weer mogelijk is, of afspraken moeten maken met hun opdrachtgever.
 • Als de overheid besluit haar maatregelen op het gebied van sociale
  onthouding en fysiek afstand houden te verlengen, verlengt de einddatum
  van de dispensatieregeling mee. Bijvoorbeeld: de overheid besluit haar
  maatregelen te verlengen tot en met 1 juli. De dispensatieregeling geldt
  dan tot en met 1 oktober.