Home » Nieuwe corona maatregel VCA cursus en examens
|

Nieuwe corona maatregel VCA cursus en examens

Invoering mondkapjesplicht tijdens VCA- en SOG-examens

In navolging van de landelijke regelgeving voert ook VCA Infra een mondkapjesplicht in (per direct en voor onbepaalde tijd).

  1. Iedere examenkandidaat is verplicht een mondkapje te dragen bij binnenkomst van de examenlocatie (in welke definitie dan ook denkbaar). Het mondkapje wordt gedragen totdat een kandidaat op zijn examenplaats zit.
  2. Kandidaten dienen zelf een mondkapje mee te nemen.
  3. Het mondkapje dient kort afgezet te worden om een correcte identiteitscontrole uit te voeren. Ook bij het kort afzetten dienen de juiste hygiënische maatregelen in acht genomen te worden.
  4. Het dragen van het mondkapje is verplicht wanneer er vrijelijk door de examenlocatie bewogen wordt. Wanneer kandidaten een zittende, statische positie hebben (aan hun (CBT-)examen bezig zijn), mag het mondkapje afgezet worden. Wanneer het examen afgelopen is, dient het mondkapje weer opgezet te worden. Bij het op- en afzetten van het mondkapje dienen de juiste hygiënemaatregelen in acht genomen te worden. Uiteraard is het toegestaan om ook tijdens het examen het mondkapje te dragen
  5. Deze mondkapjesplicht geldt ook voor de examenfunctionaris van het examen en de eventueel aanwezige toezichthouder.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze email vernemen wij deze natuurlijk graag.