Arbo in de recessie

Juist tijdens de recessie moet een bedrijf aandacht besteden aan goede arbeidsomstandigheden. Als we het continue hebben over bezuinigen, heeft dit tot gevolg dat minder geld binnen komt bij een bedrijf. Maar dat mindere geld moet dus extra goed worden besteed én daar dragen goede arbeidsomstandigheden aan bij.

Goed gemotiveerde medewerkers werken productiever en zijn bereid om een extra stap te zetten voor de baas.

Goede arbeidsomstandigheden leveren dus geld op en natuurlijk kost het wat, maar als men het weinige geld Cubesdoelgericht besteed is het dus een goede investering.

Bij risicovolle werkzaamheden is de kans op ongevallen groter. Als bedrijf moet men dan kunnen aantonen dat de RI&E actueel is, middelen zijn verstrekt en voorlichting is gegeven én toezicht is gehouden. Deze factoren beïnvloeden het boetebedrag van de inspectie SZW in positieve zin.

De preventiemedewerker heeft bij deze factoren een belangrijke rol en hij dient hier op een goede, praktische wijze invulling aan te geven.

Onze opleiding geeft hem hierbij de nodige hulpmiddelen.