several cranes above the buildings

Sinds 1 April 2019 is de GPI = Generieke Poort Instructie verplicht op bouwlocaties bouwlocaties van de deelnemende bouw- en installatiebedrijven binnen de GCVB.

Voor wie is de GI bedoeld?

Ben je werkzaam op een bouwlocatie dan moet in het bezit zijn van een GPI-certificaat. Er zijn verschillende GPI certificaten. GPI INFRA, GPI installatie, GPI & BU.

Kies de juist GPI

Hoe kies je de juiste GPI? Hieronder vind jij een opsomming van meerdere voorbeelden. Kies de werkzaamheden die het beste bij jou passen.

  • GPI Infra: bouwproject voor grond-, wegen-, water- of railbouw
  • GPI installatie: installateur of monteur werken aan een bouwproject voor woningbouw, wegen-, water- of railbouw, industriebouw, kantorenbouw, multifunctionele bouw óf bestaande bouw
  • GPI & BU: bouwprojecten voor woningbouw (burgerlijke bouw), industriebouw, kantorenbouw (utiliteitsbouw) of multifunctionele bouw

Prijzen

  • GPI INFRA: € 21,-
  • GPI installatie: € 21,-
  • GPI & BU: € 21,-

Onze werkwijze

Omdat wij wat meer vragen dan de GPI&BU prijs mag u er ook meer van verwachten. onze doelstelling is om u te ontzorgen.

Wij ontzorgen onze klanten op de volgende wijze:

  • Maandelijks herinneringen versturen naar de niet geslaagde kandidaten
  • Maandelijkse update versturen naar opdrachtgever van geslaagde, gezakte, of kandidaten die de gpi niet hebben voltooid.
  • Herinnering sturen na 1 jaar.

Waarom de GPI?

Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd.

Het doel van de GPI is het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en het geven van meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. Uiteindelijk willen we ongevallen hiermee voorkomen.

De Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer eenduidigheid over het gewenste veiligheidsgedrag op de betrokken bouwplaatsen.

Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk: Hoeveel kandidaten, welk niveau, welke taal, locatie examen en datum en tijd naar voorkeur.