Veilig hijsen / aanslaan van lasten

Bij de training veilig hijsen/aanslaan van lasten ligt de nadruk vooral op de praktijk, waarbij er volop gelegenheid is voor vragen en een korte toelichting van de theorie. Ons doel is dat cursisten tijdens de opleiding voldoende praktijkervaring opdoen om daarna zelfstandig aan de slag te kunnen. De training duurt een dagdeel, van 07.00 – 10.30 uur of van 11.00 – 14.30 uur. Bij succesvolle afronding van de training en het examen ontvangen de deelnemers een hijscertificaat. Deze cursus is geschikt voor zowel mensen die hercertificering nodig hebben als mensen met weinig of geen ervaring; Een gedegen voorbereiding op het theoretische aspect is cruciaal.

De minimumleeftijd voor deze training is 18 jaar.

Waarom veilig hijsen / aanslaan van lasten

Veel industriële ongevallen vinden plaats als gevolg van onjuist gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen wat leidt tot gevaar, schade, tijdverlies en ontevredenheid van de klant. Bovendien komt de persoonlijke veiligheid van u en uw medewerkers in gevaar. Door een training te volgen, kan het risico op ongevallen aanzienlijk worden verminderd, omdat het uw inzicht in potentiële risico’s en de gevolgen daarvan vergroot. Deze training is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het bevestigen en verplaatsen van lasten met behulp van bovenloop- of portaalkranen, maar niet over een certificaat beschikken. Bovendien kunnen degenen wier certificering bijna verloopt of al is verlopen, ook profiteren van dit trainingsprogramma.

De training duurt een halve dag en is gericht op praktijkoefeningen, waarbij er tijd is voor vragen en een kort overzicht van de onderliggende theorie. Na de veilig hijsen / aanslaan van lasten moeten deelnemers slagen voor een veiligheidsexamen dat zowel theoretische als praktische onderdelen omvat. Behaalde certificaten zijn geldig voor een periode van 5 jaar.

Inhoud theorieInhoud praktijk
– Veiligheid AI 17 en Arbowet– Gebruik van hulpmiddelen
– Behandelen van lasten– Veiligheidsaspecten
– Hijswerktuigen– Het verplaatsen van lasten
– Maximale werkbelasting– Het aanslaan van lasten
– Hijsbanden en kettingen– Bewustwording van gevaren en risico`s

Voor medewerkers in de Petrochemie raden we de opleiding rigger aan. Met deze opleiding voldoet de medewerker aan richtlijnen van de SSVV-opleidingengids voor het veilig begeleiden en aanslaan van lasten. De minimale leeftijd voor deze training is 18 jaar. voor meer informatie neem hierover contact met ons op.