seven construction workers standing on white field

Preventiemedewerker

Ineens ben jij de preventiemedewerker van het bedrijf. Een ding moet je goed voor ogen houden: als preventiemedewerker ben je niet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden.

Verantwoordelijkheid Preventiemedewerker

Deze verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de hiërarchische leidinggevende. De directeur is eindverantwoordelijk. Zoals andere werknemers mag je actie ondernemen bij levensbedreigende situaties. Jij bent als preventiemedewerker ondersteunend en adviserend, je helpt de baas bij het oplossen van de problemen. Deze preventiemedewerker cursus is niet alleen theorie, maar ook uw praktijk! De cursussen worden gegeven door een ervaren gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige als docent.

Cursus inhoud

1 Daagse preventiemedewerker

€ 300,- p.p.

 • Basiskennis van de Arbowet en het belang van het basiscontract
 • Taken, verantwoordelijk-heden en bevoegdheden in de organisatie
 • Wat heb je intern nodig om goed als preventiemedewerker te functioneren?
 • Lesmateriaal
 • Huisopdracht
 • Werkbezoek op locatie
 • 2de dag wordt afgestemd op wensen van de leerlingen (onderwerp naar keuze)
2 Daagse preventiemedewerker

€ 550,- p.p.

 • Basiskennis van de Arbowet en het belang van het basiscontract
 • Taken, verantwoordelijk-heden en bevoegdheden in de organisatie
 • Wat heb je intern nodig om goed als preventiemedewerker te functioneren?
 • Lesmateriaal
 • Huisopdracht
 • Werkbezoek op locatie
 • 2de dag wordt afgestemd op wensen van de leerlingen (onderwerp naar keuze)
Coach

Offerte

 • Basiskennis van de Arbowet en het belang van het basiscontract
 • Taken, verantwoordelijk-heden en bevoegdheden in de organisatie
 • Wat heb je intern nodig om goed als preventiemedewerker te functioneren?
 • Lesmateriaal
 • Huisopdracht
 • Werkbezoek op locatie
 • 2de dag wordt afgestemd op wensen van de leerlingen (onderwerp naar keuze)
Omschrijf uw vraag zo duidelijk mogelijk: Hoeveel kandidaten, welk niveau, welke taal, locatie examen en datum en tijd naar voorkeur.