Home » Preventiemedewerker
Preventiemedewerker

Preventiemedewerker cursus


ineens ben jij de preventiemedewerker van het bedrijf.

Een ding moet je goed voor ogen houden: als preventiemedewerker ben je niet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden.

Deze verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de hiërarchische leidinggevende.

De directeur is eindverantwoordelijk.

Zoals andere werknemers mag je actie ondernemen bij levensbedreigende situaties.

Jij bent als preventiemedewerker ondersteunend en adviserend, je helpt de baas bij het oplossen van de problemen. Deze preventiemedewerker cursus is niet alleen theorie, maar ook uw praktijk!

De cursussen worden gegeven door een ervaren gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige als docent.

Preventiemedewerker opleiding

Cursus inhoud

Preventiemedewerker cursus is te volgen als een 1 daagse, 2 daagse opleiding of een persoonlijke coach leer meteen in de praktijk!

1 daagse preventiemedewerker
Basiskennis van de Arbowet en
het belang van het basiscontract

Taken, verantwoordelijk-heden

en bevoegdheden in de organisatie

Wat heb je intern nodig om goed als preventiemedewerker

te functioneren?

Lesmateriaal

Huis opdracht
Werkbezoek op locatie
2de dag wordt afgestemd op wensen van de leerlingen ( onderwerp keuze)
2 daagse preventiemedewerker
Basiskennis van de Arbowet en
het belang van het basiscontract

Taken, verantwoordelijkheden

en bevoegdheden in de organisatie

Wat heb je intern nodig

om goed als preventiemedewerker

te functioneren?

Huisopdracht

Lesmateriaal

Werkbezoek op locatie

2de dag wordt afgestemd op wensen van de leerlingen ( onderwerp keuze)
Coach preventiemedewerker
Les op locatie

Taken, verantwoordelijkheden

en bevoegdheden binnen

uw organisatie

bespreek bijv. de RI&E (Vrije keuze)

Lesmateriaal

Inhoud wordt volledig afgestemd op persoonlijke wensen van de leerling.

Werkbezoek op locatie

2de dag wordt afgestemd op wensen van de leerlingen ( onderwerp keuze)

Kosten preventiemedewerker

1daagse
preventiemedewerker

€ 300,-

2daagse
preventiemedewerker

€ 550,-

Coach
Preventiemedewerker

Offerte