Opleiding preventiemedewerker

ineens ben jij de preventiemedewerker van het bedrijf.Een ding moet je goed voor ogen houden: als preventiemedewerker ben je
niet verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden.Deze verantwoordelijkheid ligt te allen tijde in de hiërarchische – dat wil
zeggen leidinggevende – lijn.De directeur is eindverantwoordelijk – punt.Je mag actie ondernemen bij levensbedreigende situaties – zoals
iedere medewerker – maar je moet een probleem op het gebied van arbo en
veiligheid altijd in de lijn leggen. Jij bent ondersteunend en
adviserend, je helpt de baas bij het oplossen van de problemen

Deze opleiding preventiemedewerker is niet alleen theorie, maar ook uw
praktijk! De opleidingen worden gegeven door een ervaren gecertificeerde
HVK als docent. U kunt kiezen tussen een eendaagse opleiding of als een
tweedaagse opleiding.

Cursusduur: 1 daagse opleiding, 2 daagse opleiding of Preventiemedewerker coach
Cursus is inclusief: Lunch, koffie en thee

Cursus inhoud

 • Basiskennis van de Arbowet en het belang van het basiscontract.
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie.
 • Samenwerking tussen de arbodienstverleners, de OR/PVT, preventiemedewerker en de werkgever.
 • Wat heb je intern nodig om goed als preventiemedewerker te functioneren?
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie en plan van aanpak.
 • Toezicht en inspectie.
 • Op dag 2 wordt een bedrijfsspecifieke huiswerkopdracht door de
  deelnemers gepresenteerd, maar worden ook specifieke onderwerpen,
  aangedragen door de cursisten en behandeld.

Lesmateriaal:

 • Handouts van de sheets
 • Lesboek preventiemedewerker
 • Snelstartgids preventiemedewerker
Male architects working on laptop at construction site

Preventiemedewerker offerte

1