a framed diploma with a gold seal on it

Diploma niet juist

Zijn de gegevens niet juist op het ontvangen diploma?

  • Stuur ons een kopie van uw ID/paspoort of rijbewijs met de opmerking wat er niet goed is.

Neem hiervoor de veiligheid van in acht zoals de overheid dit aangeeft:

  • Maak kopie identiteitsbewijs onbruikbaar voor anderen

Geeft u een kopie af? Op de volgende manieren kunt u misbruik voorkomen:

  • Vermeld op de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
  • Vermeld op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
  • Streep uw Burgerservicenummer door in het document. Ook in de strook nummers onderaan.

Organisaties en bedrijven mogen het Burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Bijvoorbeeld de bank of uw huisarts.

Installeer de KopieID app.

Met deze app maakt u een veilige kopie van uw identiteitsbewijs.

Het is belangrijk dat de gegevens op het diploma overeenkomen met het identiteitsbewijs (paspoort, ID, e.d.).
U bent hier zelf voor verantwoordelijk.

Vergelijkbare berichten